OPĆI UVJETI NAJMA SMJEŠTAJA

napomena: Uplatom akontacije u potpunosti prihvaćate uvjete smještaja

 1. Turistička agencija BISAGE, posreduje između Gosta i pružatelja usluga( u ime vlasnika i za njegov račun) te tako osigurava gostu smještaj prema objavljenim infromacijama dostupnim na stranicama www.murter-apartmani.net i u dogovorenom terminu, osim u slučaju izvanrednih okolnosti ili više sile. * Viša sila je okolnost na koju se ne može utjecati jer se ne može predvidjeti, pa samim time niti otkloniti (potresi, poplave, požari, štrajk, terorističke akcije, ratovi, smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji).
 2. Rezervacija i plaćanje. Upiti za rezervaciju primaju se internetom (upitnik na web stranicima, e-mail) telefonom, faxom ili osobno u prostorijama agencije. Za potvrdu rezervacije potrebno je da Gost, u rok od 7 dana, a u sezoni 2 dana (od 01.07.-31.08.) od trenutka prihvaćanja ponude, uplati akontaciju u iznosu od 15 -30 % od ukupne cijene smještajne jedinice ovisno o terminu i smještajnoj jedinici, dok ostatak iznosa Gost plaća do dolaska ili na recepciji agencije na dan dolaska u smještajnu jedinicu .
 3. Boravišna pristojba. Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba plaća po dolasku. Iznosi 8,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Djeca od 12. do 18. godina imaju popust od 50 % na taj iznos, dok djeca od 12. godina ne plaćaju boravišnu pristojbu.
 4. Cijena smještaja. Cijene su objavljene u eurima. Naveden cijene se odnose na boravak duži od tri noćenje. U slučaju boravka kraćeg od tri noćenja cijena se uvećava za 30 %. Cijena uključuje: dnevni najam, tjedno mjenjanje posteljine i ručnika, utrošak struje i vode, pribor za kuhanje i jelo( u apartmanima) pribor za čišćenje, završno čišćenje. Posebne usluge nisu uključene u cijenu ( doručak, iznajmljivanje čamaca, motornih vozila itd..) i moraju se platiti posebno. U slučaju promjene cijena određene smještajne jedinice nakon izvršene prijave, a prije uplaćene akontacije agencija se obvezuje odmah javiti gosta o tome, te mu poslati novi obračun. Za goste koji su uplatitili akontaciju, agencija jamči da će preostali dio biti obračunat po osnovi prijašnje kalkulacije po kojoj je gost rezervirao određenu smještajnu jedinicu.
 5. Pravo agencije na promjene i otkaz. Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti ili viša sila. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest Gostu i to sa smještajem iste ili više kategorije i po cijeni po kojoj je rezervacija potvrđena. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu po cijeni većoj za 15% od cijene rezerviranog smještaja, agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju Gosta. Ukoliko zamjena nije moguća, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest Gostu prije početka korištenje usluge, te mu jamči povrat uplaćene akontacije.
 6. Pravo gosta na promjene i otkaz. Ako Gost želi stornirati rezervaciju. To mora napraviti pismenim putem e-mailo, faxom. U slučaju otkaza rezervacije uplaćena akontacija mu neće biti vraćena.
 7. Obveze agencije: a) briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga b) briga o pravima i interesima Gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu. Obveza Vlasnika je, gostu pružiti sve zakupljene usluge. *Agencija i vlasnik isključuju svaku odgovornost u slučaju promjena ili neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.
 8. Obveza gosta. Gost je obvezan: a) posjedovati ispravne putne isprave te pribaviti vizu ako mu je potrebna za ulazak u Republiku Hrvatsku b) poštivati carinske i devizne propise RH c) pridržavati se kućnog reda u smještajnoj jedinici, te surađivati sa pružateljima usluga u dobroj namjeri d) svaku načinjenu štetu u smještajnoj jedinici gost je dužan na licu mjesta u cijelosti nadoknaditi e) prilikom dolaska u mjesto boravka zastupniku agencije treba predočiti voucher sa detaljima o broju osoba i vrsti usluge koje im moraju biti pružene f) gost će snositi odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza. g) Gost u smještajnu jedinicu dolazi poslije 14.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju do 10.00 sati. Predaja ključa smještajnih jedinica se obavlja u samom objektu od strane vlasnika i uz pratnju predstavnika agencije.
 9. Prtljaga. Agencija ne odgovora za prtljagu koja je uništena, oštećena, izgubljena ili ukradena u smještajnoj jedinici. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.
 10. Pritužba. Ako pružene usluge nisu zadovoljavajuće, korisnik ima pravo tražiti razumnu naknadu podnošenjem pisane pritužbe. Svaki kupac ima pravo podnijeti žalbu ako se ne isporučuje plaćena usluga. Postupak žalbe: Gost ima pravo zatražiti odgovarajuću naknadu za ne primljene usluge. Na zahtjev gost mora priložiti pismeni prigovor. Gost je dužan se potužiti pružatelju usluga na neodgovarajuću uslugu odmah na dan dolaska i obavijestiti agenciju.                                                                                      Nadalje, gost je dužan surađivati ​​s predstavnicima agencija i davatelju usluga u dobroj namjeri kako bi otklonio problem. Ako apartman koji ste rezervirali nije dostupan zbog nepredviđenih okolnosti koje nismo u mogućnosti riješiti, zadržavamo pravo da Vas smjestimo u drugi apartmanu s sličnim ili boljim karakteristikama. Ukoliko se to dogodi, oba su dijela ovlaštena za raskid ugovora, u kojem slučaju ćemo vratiti uplaćeni iznos (manje dana koje ste boravili u apartmanu.)Ako je žalba valjana, a pružene usluge nisu zadovoljavajuće, agencija će učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi pružila prihvatljivo rješenje za gosta, u skladu s plaćenom uslugom. Agencija i davatelj usluga ne smiju ponuditi zamjenski smještaj niže kategorije gostu. Ako gost odluči otići iz smještajne jedinice na vlastitu inicijative i pronalazi novi smještaj i stoga odbija prihvatiti rješenje koje je u skladu s plaćenom uslugom, više nema pravo na povrat novca ili na pritužbu. Ako se gost ne žali na licu mjesta, onda nema pravo na povrat sredstava. Gost je dužan najkasnije 8 dana nakon povratka s putovanja poslati pisanu pritužbu (uz prijavu potpisanu od strane vlasnika i eventualno nastale troškove) agenciji. Agencija mora riješiti prigovor u roku od 14 dana od primitka prigovora. Gost se odriče bilo kakvog posredovanja osobe, sudske institucije ili davanja informacija medijima sve dok agencija ne riješi problem. Ovo isključuje pravo gosta na nematerijalne štete. Agencija će uzeti u obzir samo pravilno ispunjene pritužbe primljene u roku od 8 dana.
 11. Nadležnost suda. Ako gost nije zadovoljan rješenjem prigovora, ima pravo na sudsku arbitražu. U takvom slučaju biti će nadležan trgovački sud u Šibeniku.

Search

Search by Date Range Availability
Search by Additional contents